(1)
Hương N. M.; MinhT. N.; MaiN. T. T.; ThúyN. T. H.; Thủy Đào T. Khảo sát Mô hình bệnh tật tại phòng khám ngoại Trú Khoa tâm thần, Bệnh viện Nhi Trung ương từ 2016 đến 2018. JPRP 2019, 3.