[1]
LýB.M. và PhúcP.H. 2022. TỶ LỆ MẮC, DIỄN BIẾN LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN SẢNG Ở TRẺ EM TẠI KHOA ĐIỀU TRỊ TÍCH CỰC, BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa. 6, 5 (tháng 12 2022).