[1]
HàP.V., ĐứcH.H. và HoàngN.V. 2022. KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NẮN CHỈNH KHÔNG CẮT XƯƠNG ĐIỀU TRỊ TRẬT KHỚP HÁNG BẨM SINH Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa. 6, 5 (tháng 12 2022).