[1]
HiềnP.D., HoànV.M., LongP.H., TâmT. Đức và YếnP.T.H. 2022. PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ BẤT THƯỜNG HỢP LƯU MẬT TỤY KHÔNG GIÃN ĐƯỜNG MẬT Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa. 6, 5 (tháng 12 2022).