[1]
LâmN.V., HươngT.T.T., Hậu Đỗ T.T., ChinhN.L., NgọcN.T.B. và ViệtP.T. 2022. Đánh giá hiệu quả dung dịch Dr. Eca và gel nano bạc trên tổn thương da ở bệnh nhân thủy đậu tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa. 6, 1 (tháng 2 2022).