[1]
ChiL.Q., ThảoN.T.P., NgânP.T.T., NgọcC.T.B. và ThạchH.N. 2022. Loạn sản xơ cốt hóa tiến triển ở trẻ em: báo cáo ca bệnh. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa. 6, 1 (tháng 2 2022).