[1]
MừngN.T., Dương Đặng Ánh và SơnP.H. 2022. Thoát vị hoành bẩm sinh được cứu sống bằng phương pháp ECMO: báo cáo ca bệnh. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa. 6, 1 (tháng 2 2022). DOI:https://doi.org/10.47973/jprp.v6i1.445.