[1]
VinhN.A., Loan Đỗ M., Tú Đặng H. và VânP.T. 2022. Một số yếu tố liên quan đến rối loạn trầm cảm, lo âu, stress ở học sinh tại trường trung học cơ sở Tây Sơn và Nguyễn Du - Hà Nội. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa. 6, 1 (tháng 2 2022). DOI:https://doi.org/10.47973/jprp.v6i1.443.