[1]
NgaT.T., QuangV. Đình, LiễuL.T., LanA.T., MộcH.T.T., Nhung Đinh T.H., HuyN.X., NgọcN.T.B., HuyềnT.T. và NgọcN.D. 2022. Ứng dụng kĩ thuật lai huỳnh quang tại chỗ trong xác định nguồn gốc marker nhiễm sắc thể. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa. 6, 1 (tháng 2 2022).