[1]
Chức Đặng V., OanhN.T., YếnN.T.N., Linh Đặng V., Quyết Đinh N.T., KỳK.B., HợpB.V., Anh Đinh D.T. và HàC.T. 2021. Vai trò của thang điểm SNAPII trong tiên lượng tử vong sơ sinh tại khoa Hồi sức Cấp cứu Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2020. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa. 6, 1 (tháng 2 2021).