[1]
NgọcC.T.B., Giang Đặng T.K., ThảoB.P., KhánhN.N., Mai Đỗ T.T., HàN.T., ThànhN.T., HằngN.T. và DũngV.C. 2021. Đánh giá kết quả điều trị hormon tăng trưởng ở bệnh nhân Prader Willi. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa. 6, 1 (tháng 2 2021).