[1]
AnhT.T.T., LanV.T.H. và Hùng Đỗ M. 2018. Thực hành của hộ sinh về quy trình chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh sau mổ lấy thai tại Khoa Sản bệnh lý - bệnh viện Phụ sản Trung ương, năm 2018. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa. 2, 4 (tháng 8 2018). DOI:https://doi.org/10.25073/jprp.v0i4.41.