[1]
MinhT.N., HảiL.T. và Hùng Đỗ M. 2018. Đặc điểm dịch tễ học trẻ mắc tăng động giảm chú ý tại bệnh viện Nhi Trung ương, năm 2016. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa. 2, 4 (tháng 8 2018). DOI:https://doi.org/10.25073/jprp.v0i4.39.