[1]
TuânT.M., NamT.X. và HùngT. 2021. Phẫu thuật điều trị chấn thương vỡ tá tràng ở trẻ em: nhân 2 trường hợp. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa. 5, 6 (tháng 12 2021).