[1]
LiênN.T.B., VinhN.T., LinhN.T., ĐiểnT.M. và NgọcL.X. 2021. Thực trạng triển khai bệnh án điện tử tại Trung tâm Quốc tế, Bệnh viện Nhi Trung ương, năm 2021. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa. 5, 6 (tháng 12 2021).