[1]
Nam Đặng T.H. và HoàngT.T. 2021. Đặc điểm lâm sàng và yếu tố liên quan đến độ nặng của bệnh màng trong tại Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa. 5, 6 (tháng 12 2021).