[1]
MinhT.N., HảiL.T. và Hùng Đỗ M. 2018. Ảnh hưởng tăng động giảm chú ý đến rối loạn nhân cách ở trẻ 6-12 tuổi theo thang đo NICHQ Vanderbilt tại Bệnh viện Nhi Trung ương, năm 2016. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa. 2, 4 (tháng 8 2018). DOI:https://doi.org/10.25073/jprp.v0i4.37.