[1]
DũngV.C., HằngN.T., HàN.T., Mai Đỗ T.T., ThảoB.P., NgọcC.T.B. và ThànhN.T. 2021. Cải thiện chiều cao ở trẻ thiếu hụt hormon tăng trưởng được điều trị bằng hormon thay thế. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa. 5, 5 (tháng 10 2021). DOI:https://doi.org/10.47973/jprp.v5i5.362.