[1]
DũngV.C., HàN.T., KhánhN.N., ThảoB.P., NgọcC.T.B., Mai Đỗ T.T., ThànhN.T. và AnhN.Q. 2021. Kiểu gen và kiểu hình của hội chứng không nhạy cảm Androgen. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa. 5, 5 (tháng 10 2021). DOI:https://doi.org/10.47973/jprp.v5i5.355.