[1]
MinhT.N., ThuT.M.T.X., HươngT.N.M. và ThúyT.N.T.H. 2018. Đặc điểm những rối loạn điều hòa cảm giác ở trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa. 2, 4 (tháng 8 2018). DOI:https://doi.org/10.25073/jprp.v0i4.35.