[1]
TrungV.Q., ĐiểnT.M. và TùngC.V. 2021. Kết quả bít ống động mạch đơn thuần bằng dụng cụ qua da ở trẻ sơ sinh non tháng tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa. 5, 5 (tháng 10 2021). DOI:https://doi.org/10.47973/jprp.v5i5.348.