[1]
LinhT.T.T., HàN.T., KhánhN.N., DũngV.C., ThảoB.P., NgọcC.T.B., Mai Đỗ T.T. và XuânB.T. 2018. Ứng dụng nghiệm pháp kích thích Glucagon trong chẩn đoán thiếu hụt hormon tăng trưởng ở trẻ thấp lùn. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa. 2, 4 (tháng 8 2018). DOI:https://doi.org/10.25073/jprp.v0i4.34.