[1]
NgaT.T., QuangV. Đình, Nhung Đinh T.H., LanA.T., MộcH.T.T., LiễuL.T., NgọcN.T.B., HuyN.X., NgọcN.D. và HảiL.T. 2018. Nghiên cứu giá trị của xét nghiệm công thức nhiễm sắc thể trong chẩn đoán hội chứng Turner ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa. 2, 4 (tháng 8 2018). DOI:https://doi.org/10.25073/jprp.v0i4.33.