[1]
DungN.T., HoangN.B., ThaiN.T.T., HueD.T. và MinhN.T.T. 2021. CĂN NGUYÊN VI SINH VẬT GÂY VIÊM PHỔI MẮC PHẢI CỘNG ĐỒNG Ở TRẺ 2 THÁNG ĐẾN 5 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa. 5, 3 (tháng 6 2021). DOI:https://doi.org/10.47973/jprp.v5i3.326.