[1]
Thu HuongD.T., Minh ThanH.T., NgaiL.K. và DienT.M. 2021. Kết quả triển khai gói giải pháp phòng ngừa nhiễm khuẩn huyết liên quan đến đường truyền trung tâm. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa. 5, 2 (tháng 4 2021). DOI:https://doi.org/10.47973/jprp.v5i2.301.