[1]
Van CanD., Van NgaT.D. và Phuong HoaN.T. 2021. Kết quả điều trị nhiễm trùng vùng đầu – mặt – cổ trên 147 bệnh nhân tại Khoa Răng Hàm Mặt Bệnh viện Nhi Trung ương. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa. 5, 1 (tháng 2 2021). DOI:https://doi.org/10.47973/jprp.v5i1.290.