[1]
Thai SonT. và Ngoc DuyL. 2021. Sự biến đổi nồng độ Immunoglobulin E và Immunoglobulin G trong huyết thanh của bệnh nhân viêm mũi dị ứng tại Bệnh viện Nhi trung ương. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa. 5, 1 (tháng 2 2021). DOI:https://doi.org/10.47973/jprp.v5i1.257.