[1]
Tien BangQ. và Huu HoaP. 2021. Hiệu quả điều trị nhịp nhanh kịch phát trên thất có giảm chức năng tâm thu thất trái ở trẻ em bằng năng lượng sóng có tần số radio tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa. 5, 1 (tháng 2 2021). DOI:https://doi.org/10.47973/jprp.v5i1.255.