[1]
Thanh TamP.T., Thanh HaiL., Bich ThuyP.T., Ngoc DuyL., Thi NgaN., Quang VyD., Thi HongD. và Thu PhuongD.T. 2021. The Tỷ lệ nhiễm một số vi khuẩn, virus ở trẻ viêm phổi tái diễn có suy hô hấp tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa. 5, 1 (tháng 2 2021). DOI:https://doi.org/10.47973/jprp.v5i1.239.