[1]
HuyN.X., QuangV. Đình, LanA.T., NgọcN.D. và HảiL.T. 2018. Nghiên cứu giá trị của khuếch đại gen MyCN trên bệnh nhân u nguyên bào thần kinh tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa. 2, 4 (tháng 8 2018). DOI:https://doi.org/10.25073/jprp.v0i4.23.