[1]
Thi BichH., Van LamN. và Thi HoaH. 2020. Di chứng sau viêm não ở trẻ em và nhu cầu chăm sóc tại Bệnh viện Nhi Trung ương (2018 - 2019). Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa. 4, 3 (tháng 6 2020). DOI:https://doi.org/10.25073/jprp.v4i3.186.