[1]
SỹD.Q. 2018. Tổng quan về cơ chế viêm phụ thuộc TH2 trong hen phế quản dị ứng ở trẻ em. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa. 2, 4 (tháng 8 2018). DOI:https://doi.org/10.25073/jprp.v0i4.18.