MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA ĐƠN VỊ CỬ ĐI HỌC VÀ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG NĂM 2020-2022

Lê Lan Anh, Đỗ Minh Loan, Nguyễn Thu Trang, Thân Thị Sa

Main Article Content

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu: Tìm hiểu một số yếu tố liên quan của đơn vị cử đi học đến sự thay đổi kết quả sau đào tạo liên tục thuộc chương trình Chỉ đạo tuyến.  


Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang


Kết quả nghiên cứu: 102 học viên tham gia khóa đào tạo liên tục về lĩnh vực Sơ sinh, Hồi sức và Cấp cứu. Về hiệu quả đào tạo (ĐT): Điểm thực hành sau đào tạo cao hơn lý thuyết, số học viên đạt loại giỏi điểm thực hành (61,8%) cao gấp 1,4 lần điểm lý thuyết (45,1%). Về yếu tố liên quan đến sự thay đổi sau khóa học: Có sự khác nhau có ý nghĩa thống kê giữa điểm trung bình (TB) thực hành sau khóa học và các yếu tố liên quan: đơn vị cử học viên đi học, hỗ trợ tài chính; có sự khác nhau có ý nghĩa thống kê giữa điểm TB kiến thức (KT) và đơn vị cử học viên đi học.


Kết luận: Việc hỗ trợ của các đơn vị cử học viên đi học cho các học viên là cần thiết, đặc biệt về phương diện tài chính. Các đơn vị đào tạo cần giảng dạy theo đặc thù của từng học viên trong đó có cân nhắc đến đơn vị nơi học viên đang công tác.

Article Details

Từ khóa

Kết quả đào tạo, đào tạo y khoa, yếu tố liên quan, Bệnh viện Nhi Trung ương

Các tài liệu tham khảo

1. Hojat M, Nasca TJ, Erdmann JB et al. An operational measure of physician lifelong learning: its development, components and preliminary psychometric data. Med Teach 2003;25(4):433-437. https://doi.org/10.1080/0142159031000137463
2. Peck C, McCall M, McLaren B et al. Continuing medical education and continuing professional development: international comparisons. BMJ 2000;320(7232):432-425 https://doi.org/10.1136/bmj.320.7232.432
3. Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế
4. Lê Minh Hương, Lê Thanh Hải, Hồ Anh Tuấn, Lê Lan Anh (2016), Nghiên cứu hệ thống nhi khoa khu vực phía bắc 2015, Tạp chí nghiên cứu và thực hành nhi khoa số 1.2017, trang 32.
5. Đỗ Hoàng Đức (2015), Hoàn thiện công tác đào tạo bồi dưỡng công chức viên chức bệnh viện mắt Trung ương, luận văn thạc sỹ quản trị nhân lực năm 2015, Đai học Lao động - Xã hội
6. Đoàn Thị Ngọc Thúy (2021), Kết quả công tác chuyển giao kỹ thuật của Bệnh viện Nhi Trung ương với bệnh viện nhi tuyến tỉnh giai đoạn 2018-2020, luận văn thạc sỹ Quản lý bệnh viện năm 2021, Đại học Y Hà Nội
7. Nguyễn Ngọc Huấn (2020), thực trạng và nhu cầu đào tạo liên tục của nhân viên tại trung tâm y tế huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội năm 2019, Khóa luận tốt nghiệp nghành Y đa khoa năm 2020, Đại học Quốc Gia Hà Nội
8. Đỗ Như Hơn (2013), Năng cao năng lực đào tạo cán bộ tại Bệnh viện Mắt Trung ương, Tạp chí Y học Việt Nam tháng 3- số 2/2013, trang 3