KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ VIÊM TỤY MẠN DO TẮC NGHẼN ỐNG TỤY Ở TRẺ EM

Lưu Nguyễn An Thuận, Trần Thanh Trí

Main Article Content

Tóm tắt

Mục đích: trình bày kết quả bước đầu điều trị ngoại khoa viêm tụy mạn do tắt nghẽn ống tụy ở trẻ em.


Phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu tất cả những bệnh nhân được phẫu thuật điều trị viêm tụy mạn tại Bệnh Viện Nhi Đồng 2 từ 2014 đến 2019.


Kết quả: có 8 bệnh nhân gồm 4 nam và 4 nữ được phẫu thuật, tuổi trung bình là 6 (3-12 tuổi). Các bệnh nhi được xẻ dọc ống tụy chính, nối ống tụy hỗng tràng theo Roux en Y- phẫu thuật Puestow. 4 trường hợp được mổ mở và 4 trường hợp được mổ nội soi. Không có tử vong sau mổ, 1 trường hợp có biến chứng xoắn cành lên quai Y. Bệnh nhân phục hồi tốt sau mổ, giảm các cơn đau bụng và viêm tụy tái phát.


Kết luận: điều trị phẫu thuật viêm tụy mạn do tắc nghẽn ống tụy ở trẻ em cho kết quả ngắn hạn tốt trong việc giảm số lần viêm tụy tái phát và những cơn đau. Kết quả phẫu thuật cần được theo dõi lâu dài hơn.

Article Details

Từ khóa

Viêm tụy mạn do tắc nghẽn ống tụy, trẻ em

Các tài liệu tham khảo

1. Philip FP, Robert ELR. Modified Puestow Procedure for Retrograde Drainage of the Pancreatic Duct. Ann Surg 1960;152(6):1037-1043. https://doi.org/10.1097%2F00000658-196012000-00015
2. Nealon WH, Thompson JC. Progressive Loss of Pancreatic Function in Chronic Pancreatitis Is Delayed by Main Pancreatic Duct Decompression. Annals of surgery 1993;217(5):458-468. https://doi.org/10.1097/00000658-199305010-00005
3. Michael DR, Rebecka LM. Frey Procedure for Surgical Management of Chronic Pancreatitis in Children". Journal of Pediatric Surgery 2004;39(6):817-820. https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2004.02.021
4.Daniel FS, Kenneth WG, SAmer C et al. Laparoscopic cystogastrostomy for the treatment of pancreatic pseudocysts in children. Journal of Pediatric surgery 2005;40(11):13-17. https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2005.07.041
5. Palanivelu C, Shetty R, Jani K et al. Laparoscopic lateral pancreaticojejunostomy: a new remedy for an old ailment. Surg Endosc 2006;20(3):458-461. https://doi.org/10.1007/s00464-005-0680-x
6. Zhang JS, , Li L, Liu SL et al. Laparoscopic pancreaticojejunostomy for pancreatic ductal dilatation in children. Journal of Pediatric surgery 2012;47(12):2349-2352. https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2012.08.002
7. Laje P, Adzick NS. Modified Puestow procedure for management of chronic pancreatitis in children. Journal of Pediatric surgery 2013;48(11):2271-2275. https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2013.03.048
8. Deie K, Uchida H, Kawashima H et al. Laparoscopic side-to-side pancreaticojejunostomy for chronic pancreatitis in children. Journal of Minimal Access Surgery 2016;12(4):370-372. https://doi.org/10.4103%2F0972-9941.182655
9. Abu-El-Haija M, Nathan JM. Pediatric chronic pancreatitis: Updates in the 21st century. Pancreatology 2018;18(4):354-359. https://doi.org/10.1016/j.pan.2018.04.013
10. Hodgman E, Megison S, Murphy JT. Puestow Procedure for the Management of Pediatric Chronic Pancreatitis. European journal of Pediatric Surgery 2019;29(2):153-158. https://doi.org/10.1055/s-0037-1608938
11. Veronique DM, Husain SZ, Bai H et al. Definitions of Pediatric Pancreatitis and Survey of Present Clinical Practices. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 2012;55(3):261–265. https://doi.org/10.1097/mpg.0b013e31824f1516
12. Nguyễn Văn Hải Lê Huy Lưu, Chung Hoàng Phương. Kết quả điều trị ngoại khoa viêm tụy mạn. Tạp chí Y học, Đại Học Y Dược TP HCM 2010;14:155-160.