Một số yếu tố liên quan đến rối loạn trầm cảm, lo âu, stress ở học sinh tại trường trung học cơ sở Tây Sơn và Nguyễn Du - Hà Nội

Ngô Anh Vinh, Đỗ Minh Loan, Đặng Hải Tú, Phùng Thị Vân

Main Article Content

Tóm tắt

Mục tiêu: Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến các rối loạn trầm cảm, lo âu và stress ở học sinh tại trường trung học cơ sở Tây Sơn và Nguyễn Du tại Hà Nội. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 1.111 học sinh tại 2 trường Trung học cơ sở công lập ở nội thành Hà Nội sử dụng thang đo sàng lọc DASS 42 do trẻ tự điền. Kết quả: Nguy cơ mắc trầm cảm, lo âu và stress ở khối lớp cuối cấp (lớp 8 và 9) cao gấp 1,7 lần so với với khối đầu cấp (lớp 6 và 7). Học sinh nữ có nguy cơ mắc trầm cảm gấp 1,6 lần so với học sinh nam. Học sinh có mối quan hệ mâu thuẫn với bố mẹ có có nguy cơ mắc trầm cảm, lo âu và stress cao hơn so với học sinh có mối quan hệ hoà hợp. Kết luận: Mối quan hệ giữa con với bố mẹ, khối lớp, giới tính nữ là những yếu tố có liên quan đến các rối loạn trầm cảm, lo âu và stress ở học sinh trung học cơ sở.

Article Details

Từ khóa

yếu tố liên quan, trầm cảm - lo âu - stress, trung học cơ sở.

Các tài liệu tham khảo

1. WHO (2005). Child and Adolescent Mental Health Policities and Plans. Mental Health Policy and Serivce Guidence Package, World Health Organization, Geneva.
2. UNICEF Việt Nam (2018). Sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội của Trẻ em và Vị thành niên tại một số tỉnh và thành phố ở Việt Nam.
3. Lê Thị Vũ Huyền, Đỗ Nhật Phương. Rối loạn lo âu ở học sinh Trường Phổ thông Trung học Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Nội năm học 2018 - 2019 và một số yếu tố liên quan. Tạp chí Nghiên cứu y học 2020;130(6):200-209.
4. Danh Thành Tín, Lê Minh Thuận, Huỳnh Ngọc Thanh. Tỷ lệ stress, lo âu, trầm cảm của học sinh Trường THPT chuyên Vị Thanh Tỉnh Hậu Giang và các yếu tố liên quan. Tạp chí Nghiên cứu Y học TP. Hồ Chí Minh 2021;25(2):161-167.
5.Thái Thanh Trúc và Nguyễn Ngọc Ly Ly. Tình trạng học sinh trung học phổ thông gặp trầm cảm, lo âu, stress. Tạp chí Y học Việt Nam 2018;450(9):428-432.
6. Lovibond SH, Lovibond PF. The structure of negative emotional states: Comparison of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS) with the Beck Depression and Anxiety Inventories. Behaviour Research and Therapy 1995;33(3):335-343. https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/0005-7967(94)00075-U
7. Tran TD, Tran T, Fisher J. Validation of the depression anxiety stress scales (DASS) 21 as a screening instrument for depression and anxiety in a rural community-based;cohort of northern Vietnamese women. BMC Psychiatry 2013;13:24-32. https://doi.org/10.1186/1471-244x-13-24
8. Zare VR, Ramesh B, Kokiwar P. Assessment of “depression, anxiety and stress” among students of schools at RHTC area catered by private medical college in South India. International Journal of Community Medicine and Public Health 2018;5(7):3116-3120. https://dx.doi.org/10.18203/2394-6040.ijcmph20182658
9. Ngô Văn Mạnh, Phạm Thị Hương Ly. Thực trạng lo âu, trầm cảm ở học sinh lớp 12 tại 2 Trường Trung học Phổ thông của Thành phố Thái Bình năm 2020. Tạp chí Y học Việt Nam 2020;506(2):126-131.
10. Sandal RK, Goel NL, Sharma MK. Prevalence of depression, anxiety and stress among school going adolescent in Chandigarh. Journal of Family Medicine and Primary Care 2017;6(2):405-410. https://doi.org/10.4103/2249-4863.219988
11. Thapar A, Collishaw S, Pine DS et al. Depression in adolescence. Lancet 2012;379(9820):1056-1067. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(11)60871-4
12. Zhou Q, Fan L, Yin Z. Association between family socioeconomic status and depressive symptoms among Chinese adolescents: Evidence from a national household survey. Psychiatry Res 2018;259:81-88. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2017.09.072
13. Greenberger E, Chen C, Tally SR et al. Family, peer, and individual correlates of depressive symptomatology among U.S. and Chinese adolescents. J Consult Clin Psychol 2000;68(2):209-219. https://doi.org/10.1037//0022-006x.68.2.209
14. Zgambo M, Kalembo F, Guoping H et al. Depression among Chinese children and adolescents: A review of the literature. International Journal of Child, Youth and Family Studies 2012;3(4):442-457. http://dx.doi.org/10.18357/ijcyfs34.1201211543
15. Zhang Y, Li H, Zou S. Association between cognitive distortion, type D personality, family environment, and depression in Chinese adolescents. Depress Res Treat 2011;2011:143045. https://doi.org/10.1155/2011/143045