Vai trò của thang điểm SNAPII trong tiên lượng tử vong sơ sinh tại khoa Hồi sức Cấp cứu Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2020

Đặng Văn Chức, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Ngọc Yến, Đặng Việt Linh, Đinh Nguyễn Thành Quyết, Kim Ban Kỳ, Bùi Văn Hợp, Đinh Dương Tùng Anh, Chu Thị Hà

Main Article Content

Tóm tắt

Mục tiêu. Nghiên cứu nhằm mô tả một số đặc điểm của trẻ sơ sinh nằm điều trị tại khoa Hồi sức Cấp cứu Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng từ 01/01/2020 đến 31/12/2020 và xác định giá trị tiên lượng tử vong của các đối tượng nghiên cứu này bằng SNAP II.


Đối tượng và phương pháp nghiên cứu. Đối tượng gồm 92 trẻ sơ sinh vào điều trị tại khoa Hồi sức Cấp cứu và phương pháp nghiên cứu mô tả một loạt ca bệnh.


Kết quả. Trong số 92 trẻ sơ sinh, trẻ trai chiếm 58,7%, trẻ trước 24 giờ tuổi chiếm 84,4%. Có 84,7% bệnh nhân vào viện lý do bệnh hô hấp. Tỉ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh sau 24 giờ nhập viện trong nghiên cứu là 26,1%. Nguyên nhân tử vong: non tháng (29,17%), nhiễm khuẩn huyết (25%), xuất huyết não (25%), đẻ ngạt (8,33%), chậm tiêu dịch phổi (8,33%). Thang điểm SNAP II có giá trị tiên lượng tử vong ở trẻ sơ sinh với diện tích dưới đường cong ROC là 0,896. Ngưỡng điểm SNAP II có giá trị đánh giá nguy cơ tử vong là 15 với độ nhạy là 87,5% và độ đặc hiệu là 76,5%.


Kết luận. Thang điểm SNAP II có thể dùng để tiên lượng khả năng sống sót của sơ sinh điều trị tại khoa Hồi sức Cấp cứu.

Article Details

Từ khóa

Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, Đường cong ROC, Khoa Hồi sức Cấp cứu, Tiên lượng sơ sinh tử vong.

Các tài liệu tham khảo

1.Bộ Y Tế (2016), Kế hoạch hành động quốc gia về chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em giai đoạn 2016-2020.
2. Snoek KG, Capolupo I, Morini F et al. Score for Neonatal Acute Physiology-II Predicts Outcome in Congenital Diaphragmatic Hernia Patients. Pediatric Critical Care Medicine 2016;17(6):540-546. https://doi.org/10.1097/pcc.0000000000000738
3. Nguyễn Thị Thuỳ Linh (2018). Nghiên cứu giá trị tiên lượng theo thang điểm SNAP và một số yếu tố liên quan đến tử vong ở trẻ sơ sinh tại khoa hồi sức cấp cứu sơ sinh Bệnh viện Nhi Trung ương. Luận văn thạc sĩ nhi khoa.
4. Dương Văn Đoàn (2015). Đánh giá tiên lượng tử vong của thang điểm CRIB và một số yếu tố liên quan ở trẻ đẻ non tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng. Luận văn bác sĩ chuyên khoa cấp 2
5. Nguyễn Thị Kim Nhi (2018). Đánh giá tiên lượng tử vong ở trẻ sơ sinh tại khoa hồi sức sơ sinh. Luận án tiến sĩ y học.
6. Mengesha HG, Sahle BW. Cause of neonatal deaths in Northern Ethiopia: a prospective cohort study. BMC Public Health 2017;17(1):62. https://doi.org/10.1186/s12889-016-3979-8
7. Rai SK, Kant S, Srivastava R et al. Causes of and contributors to infant mortality in a rural community of North India: evidence from verbal and social autopsy. BMJ Open 2017;7(8):e012856. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2016-012856
8. Sundaram V, Dutta S, Ahluwalia J et al. Score for neonatal acute physiology II predicts mortality and persistent organ dysfunction in neonates with severe septicemia. Indian Pediatr 2009;46(9):775-780.
9. Xu FD, Kong XY, Feng ZC. Mortality rate and cause of death in hospitalized neonates: an analysis of 480 cases. Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi 2017;19(2):152-158. https://doi.org/10.7499/j.issn.1008-8830.2017.02.005
10. Wang H, Beltempo M, Rampakakis E et al. Illness Severity Predicts Death and Brain Injury in Asphyxiated Newborns Treated with Hypothermia. Am J Perinatol 2018;35(10):951-958.
11. Nga NT, Hoa DTP, Målqvist M et al. Causes of neonatal death: results from NeoKIP community-based trial in Quang Ninh province, Vietnam. Acta Paediatrica 2012;101(4):368-373. https://doi.org/10.1055/s-0038-1632368
12. Mohsen L, Ramzy M, Mohamed N et al. Severity Index of Neonatal Septicemia in Neonatal Intensive Care units Using Score for Neonatal Acute Physiology-II. Iranian Journal of Neonatology IJN 2021;12(3):32-39