Nhân 2 ca bệnh hiếm tại Bệnh viện Nhi Trung ương: Phổi móng ngựa, đối chiếu y văn

Lê Thị Kim Ngọc

Main Article Content

Tóm tắt

Phổi móng ngựa là một dị tật phổi bẩm sinh hiếm gặp, trong đó phần đáy của hai phổi nối liền với nhau qua một eo nhu mô. Hầu hết các trường hợp phổi móng ngựa có liên quan đến thiểu sản phổi 1 bên. Phổi móng ngựa được chẩn đoán tốt nhất bằng MSCT, giúp phát hiện sự liên tục của nhu mô vùng đáy phổi, quan sát rõ giảm sản phổi 1 bên đồng thời đánh giá được cấp máu cho vùng eo nhu mô này từ các mạch máu của bên phổi thiểu sản, các bất thường khí phế quản và các dị tật tim mạch kèm theo. Các triệu chứng lâm sàng, phương pháp điều trị và tiên lượng phụ thuộc vào mức độ thiểu sản phổi cũng như tăng áp phổi và các dị tật bẩm sinh phối hợp khác. Trong bài báo này, chúng tôi mô tả hai trường hợp phổi móng ngựa được phát hiện tại Bệnh viện Nhi Trung ương với bệnh cảnh lâm sàng khác nhau, góp phần chia sẻ kinh nghiệm trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý này

Article Details

Từ khóa

Phổi móng ngựa, Dị dạng phổi bẩm sinh, Thiểu sản phổi

Các tài liệu tham khảo

1.Männer J, Jakob C, Steding G et al. Horseshoe lung: Report on a new variant — “inverted” horseshoe lung — with embryological reflections on the formal pathogenesis of horseshoe lungs. Annals of Anatomy - Anatomischer Anzeiger 2001;183(3):261-265. https://doi.org/10.1016/s0940-9602(01)80230-2
2.Spencer H. Pathology of the lung: Excluding pulmonary tuberculosis. Pergamon, Oxford 1977.
3.Figa FH, Yoo SJ, Burrows PE et al. Horseshoe lung — a case report with unusual bronchial and pleural anomalies and a proposed new classification. Pediatr Radiol 1993;23(1):44-47. https://doi.org/10.1007/BF02020221
4.Bando Y, Nakagawa M, Ito K et al. Horseshoe Lung Associated with Left Lung Hypoplasia: Case Report and Systematic Review of the Literature. Pol J Radiol 2015;80:464-469. https://doi.org/10.12659/PJR.894445
5.Yildiz AE, Oguz B, Haliloglu M. Horseshoe lung associated with left lung hypoplasia and single left pulmonary vein; a rare combination. Clinical Radiology 2012;67(1):86-88. https://doi.org/10.1016/j.crad.2011.09.001
6.Bharati A, Merchant SA, Garekar S et al. Horse-shoe lung-rediscovered via volume rendered images. Indian Journal of Radiology and Imaging 2013;23(04):297-300. https://doi.org/10.4103/0971-3026.125583
7.Fujisawa H, Tanaka E, Kushihashi T et al. Mediastinal Lung Herniation Associated With Pulmonary Sequestration. Journal of Thoracic Imaging 2007;22(4):369-373. https://doi.org/10.1097/RTI.0b013e31805ba392