Đặc điểm lâm sàng và yếu tố liên quan đến độ nặng của bệnh màng trong tại Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng

Đặng Thị Hoài Nam, Tràn Thị Hoàng

Main Article Content

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh màng trong; tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến mức độ nặng của bệnh.


Phương pháp: Mô tả cắt ngang, được thực hiện từ tháng 04/2018 đến tháng 09/2020 tại khoa Nhi Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.


Kết quả: 104 trẻ được chẩn đoán bệnh màng trong với tỷ lệ trai 57,7% và gái 42,3%. Gần 80% trẻ có tuổi thai < 32 tuần và 74% có cân nặng lúc sinh < 1500 gam. Đa phần trẻ có bệnh màng trong khởi phát triệu chứng sớm trong giờ đầu (94,2%) với biểu hiện thở nhanh > 60 lần/phút (62,5%); rút lõm lồng ngực (53,8%); co kéo gian sườn (51,9%); thở rên (45,2%). Đặc điểm thương tổn độ IV trên phim X-quang phổi chiếm 35,6%. Tỉ lệ bệnh màng trong nặng cần bơm surfactant là 62,5%. Nhóm tuổi thai < 28 tuần có nguy cơ bệnh màng trong nặng cao nhất với OR = 8,6; nguy cơ nhóm trẻ 28 - < 32 tuần với OR = 8,1. Trẻ được dự phòng dexamethasone trước sinh đủ liều có nguy cơ bệnh màng trong nặng thấp hơn so với nhóm chưa được dùng hoặc dùng chưa đủ liều với OR lần lượt 3,4 và 3,2. Ngoài ra, hồi sức với bóp bóng mặt nạ hoặc đặt nội khí quản, hình ảnh thương tổn độ III - IV trên X quang phổi có nguy cơ OR = 3,8.


Kết luận: Chăm sóc trước sinh cần được cải thiện để hạn chế sinh non, corticoid cần được chỉ định kịp thời cho những sản phụ dọa sinh non dưới 34 tuần, đồng thời công tác hồi sức và chăm sóc trẻ sinh non cần được chú trọng ngay từ phòng sinh để phòng ngừa bệnh màng trong mức độ nặng.

Article Details

Từ khóa

Bệnh màng trong, sơ sinh non tháng, hội chứng suy hô hấp cấp ở trẻ sinh non.

Các tài liệu tham khảo

1. Sweet DG, Carnielli V, Greisen G et al. European Consensus Guidelines on the Management of Respiratory Distress Syndrome - 2019 Update. Neonatology 2019;115(4):432-450. https://doi.org/ 10.1159/000499361
2. Dyer J. Neonatal Respiratory Distress Syndrome: Tackling A Worldwide Problem. P&T 2019;44(1):12-14.
3. Tran HT, Doyle LW, Lee KJ et al. Morbidity and mortality in hospitalised neonates in central Vietnam. Acta Paediatr 2015;104(5):e200-e5. https://doi.org/10.1111/apa.12960
4. Hack M, Wright LL, Shankaran S et al. Very-low-birth-weight outcomes of the National Institute of Child Health and Human Development Neonatal Network, November 1989 to October 1990. Am J Obstet Gynecol 1995;172(2 Pt 1):457-464. https://doi.org/10.1016/0002-9378(95)90557-x
5. Fanaroff AA, Stoll BJ, Wright LL et al. Trends in neonatal morbidity and mortality for very low birthweight infants. Am J Obstet Gynecol 2007;196(2):e141-148. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2006.09.014
6. Thuy TT. Results of INSURE method in the treatment of respiratory distress syndrome in premature infants at Bac Ninh Obstetrics and Pediatrics Hospital. Science Journal of VNU: Science of Medicine and Pharmacy, (2017).33(2): 106 - 114. (in Vietnamese)
7. Fehlmann E, Tapia JL, Fernández R et al. Impact of respiratory distress syndrome in very low birth weight infants: a multicenter South-American study. Arch Argent Pediatr 2010;108(5):393-400. https://doi.org/10.1590/S0325-00752010000500004
8. Naseh A, Yekta BG. INSURE method (INtubation-SURfactant-Extubation) in early and late premature neonates with respiratory distress: factors affecting the outcome and survival rate. Turk J Pediatr 2014;56(3):232-237.
9. Niesłuchowska-Hoxha A, Cnota W, Czuba B et al. A Retrospective Study on the Risk of Respiratory Distress Syndrome in Singleton Pregnancies with Preterm Premature Rupture of Membranes between 24+0 and 36+6 Weeks, Using Regression Analysis for Various Factors. Biomed Res Int 2018:7162478. https://doi.org/10.1155/2018/7162478
10. Nhu PNT. Description of treatment results of endocarditis in premature infants with surfactant using INSURE technique. Medical Journal of Ho Chi Minh City, 2010. vol. 14: 155-161.
11. Dani C, Corsini I, Bertini G et al. Effect of multiple INSURE procedures in extremely preterm infants. J Matern Fetal Neonatal Med 2011;24(12):1427 - 1431. https://doi.org/10.3109/14767058.2011.572203
12. Wang J, Liu X, Zhu T et al. Analysis of neonatal respiratory distress syndrome among different gestational segments. Int J Clin Exp Med 2015,8(9):16273-16279
13. Liu J, Yang N, Liu Y. High-risk Factors of Respiratory Distress Syndrome in Term Neonates: A Retrospective Case-control Study. Balkan Med J 2014;31(1):64-68. https://doi.org/10.5152/balkanmedj.2014.8733
14. Trung LNN, Xuan NM. Treatment results of premature infants born at 26 - 34 weeks of gestation at Children's Hospital No. 2. Medical Journal of Ho Chi Minh City. 2015 (in Vietnamese)
15. American College of Obstetricians and Gynecologists’ Committee on Obstetric Practice; Society for Maternal– Fetal Medicine. Committee Opinion No.677: Antenatal Corticosteroid Therapy for Fetal Maturation. Obstet Gynecol 2016;128(4):e187-194. https://doi.org/ 10.1097/AOG.0000000000001715
16. Roberts D, Brown J, Medley N et al. Antenatal corticosteroids for accelerating fetal lung maturation for women at risk of preterm birth. Cochrane Database Syst Rev 2017;3(3):Cd004454. https://doi.org/10.1002/14651858.CD004454.pub3