Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng viêm thận lupus class iii- iv ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Dương Thị Thanh Bình, Thái Thiên Nam, Nguyễn Thị Ngọc, Lương Thị Phượng, Nguyễn Thu Hương

Main Article Content

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả biểu hiện lâm sàng, cận lâm sàng, tổn thương thận ở trẻ mắc viêm thận lupus (LN) class III- IV.


Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang 60 trẻ chẩn đoán LN class III- IV tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ 6/2019 - 7/2020.


Kết quả: Tuổi mắc bệnh TB 11,6 ± 2,3, nữ: 83,3%. Triệu chứng lâm sàng hay gặp: viêm đau khớp (75%), tổn thương da (67,8%), tràn dịch đa màng (63,5%), biểu hiện tăng huyết áp, đái máu gặp nhiều hơn trong LN class IV (p< 0,05). Đa số trẻ có giảm bổ thể, Anti- ds DNA dương tính. Lượng protein, albunmin máu TB giảm rõ rệt trên trẻ LN class IV (p< 0,05) với 75 % trẻ có protein niệu ngưỡng thận hư. 58% trẻ mắc hội chứng thận hư có thể kèm suy thận, điểm trung bình AI và CI (trên MBH) cao hơn ở nhóm trẻ mắc LN class VI (p< 0,05). 98,3% trẻ có điểm SLEDAI hoạt động mạnh > 10 điểm.


Kết luận: Trẻ mắc LN class III- IV hay gặp: tổn thương da, khớp, thận, bất thường xét nghiệm miễn dịch và điểm SLEDAI hoạt động mạnh. Nhóm class IV có tỷ lệ tăng huyết áp, đái máu, giảm albumin- protein máu, tỷ lệ mắc HCTH (+/- suy thận) và điểm trung bình CI, AI cao hơn hẳn LN class III ( p>0,05).

Article Details

Từ khóa

viêm thận lupus (LN) class III- IV.

Các tài liệu tham khảo

1. Rovin BH, Caster DJ, Cattran DC et al. Management and treatment of glomerular diseases (part 2): conclusions from a Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Controversies Conference. Kidney Int 2019;95(2):281-295. https://doi.org/10.1016/j.kint.2018.11.008
2. Hochberg MC. Updating the American college of rheumatology revised criteria for the classification of systemic lupus erythematosus, Arthritis & Rheumatism.1997;40(9):1725-1725. https://doi.org/10.1002/art.1780400928.
3. Nam TT. Systemic lupus erythematosus at the Vietnam National Children's Hospital, Doctor of Medicine Thesis, Hanoi Medical University. 2018. (in Vietnamese)
4. Huong BS. Study on the relationship between nucleosome antibodies and C1q with disease activity level and kidney damage in systemic lupus erythematosus in children, Doctor of Medicine in Pediatrics, Medical University. 2019. (in Vietnamese)
5. Duong NT. Research on clinical and histopathological characteristics of lupus nephritis at the Nephrology Department of the Vietnam National Children's Hospital, Master's Thesis in Pediatrics. Hanoi Medical University. 2011. (in Vietnamese)
6. Weening JJ, D’Agati VD, Schwartz MM et al. The Classification of Glomerulonephritis in Systemic Lupus Erythematosus Revisited. Journal Am Soc Nephrol 2004;15(2):241-250. https://doi.org/10.1097/01.asn.0000108969.21691.5d.
7. Wong SN, Chan WK, Hui J et al. Membranous lupus nephritis in Chinese children-a case series and review of the literature. Pediatr Nephrol 2009;24(10):1989-1996. https://doi.org/10.1007/s00467-009-1257-z
8. Nazri SKSM, Wong KK, Hamid WZWA. Pediatric systemic lupus erythematosus. Retrospective analysis of clinico-laboratory parameters and their association with Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index score. Saudi Med J 2018;39(6):627-631. https://doi.org/ 10.15537/smj.2018.6.22112.