Hiệu quả, dung nạp và tuân thủ phác đồ lactulose trong làm sạch đại tràng trước nội soi không can thiệp đốt điện: trên 40 trẻ tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Phan Thị Hiền, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Lương Thị Hồng Thắm, Lục Thị Thu Quỳnh, Dương Quang Đức, Lê Thị Thanh Hải, Nguyễn Kim Thanh, Nguyễn Huy Phú

Main Article Content

Tóm tắt

Mục tiêu: Nhận xét hiệu quả, dung nạp và tuân thủ phác đồ lactulose trong làm sạch đại tràng trước nội soi không can thiệp đốt điện ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp không đối chứng. Thông tin nghiên cứu được thu thập từ tất cả các trẻ từ 0-18 tuổi được chỉ định nội soi đại tràng không can thiệp đốt điện để làm sạch đại tràng bằng lactulose kết hợp với thuốc thụt glycerol và phosphate được nội soi đại tràng tại khoa Nội soi, Trung tâm Tiêu hóa-Gan mật-Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi Trung ương trong tháng 11 năm 2020. Sử dụng phiếu khảo sát được thiết kế để thu thập thông tin qua phỏng vấn phụ huynh/người giám hộ trẻ.
Kết quả: Điểm Boston toàn bộ đại tràng 8,1±1,2 điểm, 72,5% trẻ có điểm đại tràng sạch xuất sắc, 22,5% trẻ có đại tràng sạch, chỉ 5,0% trẻ có điểm làm sạch đại tràng kém, 03 trẻ chỉ sử dụng lactulose mà không cần thuốc thụt. Tỷ lệ trẻ gặp các tác dụng không mong muốn thoáng qua khi sử dụng phác đồ làm sạch đại tràng bằng lactulose bao gồm buồn nôn/nôn (25%), đau bụng (17,5%). Trung bình lượng lactulose trẻ đã uống 101,9±36,3 ml khôngít hơn nhiều so với lượng lactulose trẻ cần uống theo phác đồ làm sạch. Tỷ lệ trẻ uống dung dịch lactulose một cách dễ dàng (85%) cao hơn nhiều so với trẻ thể hiện sự khó chịu do dung dịch quá ngọt (25%).
Kết luận: Phác đồ chuẩn bị đại tràng dành cho nội soi không can thiệp đốt điện, sử dụng dung dịch lactulose đạt hiệu quả LSĐT cao với khả năng dung nạp và tuân thủ tốt ở trẻ em.

Article Details

Từ khóa

Làm sạch đại tràng, lactulose, trẻ em, chuẩn bị đại tràng

Các tài liệu tham khảo

[1] Di Nardo G, Aloi M, Cucchiara S et al. Bowel preparations for colonoscopy: an RCT. Pediatrics 2014;134(2):249-256. https://doi.org/10.1542/peds.2014-0131
[2] Hunter A, Mamula P. Bowel preparation for pediatric colonoscopy
procedures. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2010;51(3):254-261. https://doi.org/10.1097/MPG.0b013e3181eb6a1c
[3] Turner D, Benchimol E, Dunn H et al. Pico-Salax versus polyethylene glycol for bowel cleanout before colonoscopy
in children: a randomized controlled trial. Endoscopy 2009;41(12):1038-1045. https://doi.org/10.1055/s-0029-1215333
[4] Turner D, Levine A, Weiss B et al. Evidence-based recommendations for bowel cleansing before colonoscopy
in children: a report from a national working group. Endosscopy
2010;42(12):1063-1070. https://doi.org/10.1055/s-0030-1255646
[5] Berger T, Classen M, Engelhardt H et al. Bowel preparation in pediatric colonoscopy: results of an open observational study. Endoscopy 2016;4(7):E820-E827. https://doi.org/10.1055/s-0042-107789
[6] Phatak UP, Johnson S, Husain SZ, Pashankar DS. Two-day bowel
preparation with polyethylene glycol 3350 and bisacodyl: a new, Safe, and effective regimen for colonoscopy in children. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2011;53(1):71-74. https://doi.org/10.1097/MPG.0b013e318210807a.
[7] Maydeo A. Lactitol or lactulose in the treatment of chronic constipation: result of a systematic. J Indian Med Assoc 2010;108(11):789-792.
[8] Bu LN, Chang MH, Ni YH et al. Lactobacillus casei rhamnosus Lcr35 in children with chronic constipation. Pediatr Int 2007;49(4):485-90. https://doi.org/10.1111/j.1442 -200X.2007.02397.x
[9] Tabbers M, DiLorenzo C, Berger M et al. Evaluation and treatment of functional constipation in infants and children: evidence-based recommendations from ESPGHAN and NASPGHAN. J Pediatr
Gastroenterol Nutr 2014;58(2):258-274. https://doi.org/10.1097/
MPG.0000000000000266
[10] Sriphongphankul H, Tanpowpong P, Lertudomphonwanit C et al. Split dose versus full single-dose regimen of polyethylene glycol for bowel preparation in pediatric colonoscopy: a pilot study of randomized controlled trial. Eur J Gastroenterol Hepatol 2019;31(11):1382-1386. https://doi.org/10.1097/MEG.0000000000001562.
[11] Lai EJ, Calderwood AH, Doros G et al. The Boston bowel preparation scale: a valid and reliable instrument for colonoscopy-oriented research. Gastrointest Endosc 2009;69(3):620-625. https://doi.org/10.1016/j.gie.2008.05.057
[12] Vũ Hữu Thời, Phan Thị Hiền. Hiệu quả làm sạch, tính an toàn và sự chấp nhận phác đồ làm sạch đại tràng ở trẻ em bằng Polyethylene glycol 4000 kết hợp với Bisacodyl, Tạp chí Nhi Khoa. 2017;10(5): 70-74.
[13] Sondheimer JM, Sokol RJ, Taylor SF et al. Safety, efficacy, and tolerance of intestinal lavage in pediatric patients undergoing diagnostic colonoscopy. J Pediatr 1991;119(1):148-152. https://doi.org/10.1016/s0022-3476(05)81056-x