Cải thiện chiều cao ở trẻ thiếu hụt hormon tăng trưởng được điều trị bằng hormon thay thế

Vũ Chí Dũng, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thu Hà, Đỗ Thị Thanh Mai, Bùi Phương Thảo, Cấn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Trọng Thành

Main Article Content

Tóm tắt

Thiếu hormon tăng trưởng là nguyên nhân thường gặp gây tầm vóc thấp, được điều trị bằng phác đồ thay thế hormon tăng trưởng tái tổ hợp tiêm dưới da. Bệnh nhân thường đạt được vận tốc chiều cao tối đa trong năm đầu điều trị, sau đó sẽ giảm dần trong những năm sau cho đến khi ngừng điều trị.


Mục tiêu: Nhận xét kết quả điều trị lâu dài ở các bệnh nhân sử dụng GH tái tổ hợp.


Phương pháp: Nghiên cứu mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị 4 bệnh nhân thiếu hụt hormon tăng trưởng được bắt đầu điều trị hormon tái tổ hợp thay thế ở tuổi 17 - 111 tháng tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Tất cả bệnh nhân tại thời điểm bắt đầu điều trị đều có tầm vóc thấp (< - 4SDS theo tuổi và giới), nồng độ IGF1, GH thấp hơn so với chuẩn, tuổi xương thấp hơn so với tuổi thực. Phim chụp MRI sọ não không phát hiện khối bất thường đối với 2 bệnh nhân đầu, 1 bệnh nhân có tuyến yên nhỏ và 1 bệnh nhân không có tuyến yên. Phác đồ hormon thay thế đã được điều trị trong vòng 2 - 6 năm.


Kết quả: Tốc độ tăng chiều cao được cải thiện sau điều trị: 14 - 18 cm trong năm đầu tiên, giảm dần trong các năm tiếp theo. Trẻ bắt kịp tốc độ tăng trưởng bình thường theo WHO sau 3 - 5 năm điều trị.


Kết luận: Tầm vóc thấp là triệu chứng lâm sàng chính. Điều trị hormon thay thế sớm trên trẻ bị GHD giúp trẻ có được tốc độ tăng trưởng chiều cao bình thường.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Dattani M, Preece M. Growth hormone deficiency and related disorders: insights into causation, diagnosis, and treatment. Lancet Lond Engl 2004;363(9425):1977-1987. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(04)16413-1
2. Takeda A, Cooper K, Bird A et al. Recombinant human growth hormone for the treatment of growth disorders in children: a systematic review and economic evaluation. Health Technol Assess 2010;14(42):1–209. https://doi.org/10.3310/hta14420
3. Gharib H, Cook DM, Saenger PH et al. American Association of Clinical Endocrinologists medical guidelines for clinical practice for growth hormone use in adults and children--2003 update. Endocr Pract 2003;9(1):64-76. https://doi.org/10.4158/EP.9.1.64
4. Grimberg A, DiVall SA, Polychronakos C et al. Guidelines for Growth Hormone and Insulin-Like Growth Factor-I Treatment in Children and Adolescents: Growth Hormone Deficiency, Idiopathic Short Stature, and Primary Insulin-Like Growth Factor-I Deficiency. Horm Res Paediatr 2016;86(6):361-397. https://doi.org/10.1159/000452150
5. Ayyar VS. History of growth hormone therapy. Indian J Endocrinol Metab 2011;15(3):S162-S165. https://doi.org/10.4103/2230-8210.84852
6. Hou L, Luo X, Du M et al. Efficacy and safety of recombinant human growth hormone solution in children with growth hormone deficiency in China: a multicenter trial. Zhonghua Er Ke Za Zhi 2009;47(1):48–52.
7. Korpal-Szczyrska M, Dorant B, Kamińska H et al. Evaluation of final height in patients with pituitary growth hormone deficiency who were treated with growth hormone replacement. Endokrynol Diabetol Chor Przemiany Materii Wieku Rozw 2006;12(1):31-34.
8. Salah N, Abd El Dayem S.M, El Mogy F et al. Egyptian growth hormone deficient patients: demographic, auxological characterization and response to growth hormone therapy. J Pediatr Endocrinol Metab 2013;26(3–4):257-269. https://doi.org/10.1515/jpem-2012-0091