Kết quả bít ống động mạch đơn thuần bằng dụng cụ qua da ở trẻ sơ sinh non tháng tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Vũ Quang Trung, Trần Minh Điển, Cao Việt Tùng

Main Article Content

Tóm tắt

Mục tiêu : Mục đích của nghiên cứu là tìm hiểu tính khả thi, an toàn và kết quả của phương pháp đóng ống động mạch bằng dụng cụ qua da ở trẻ đẻ non. Đối tượng và phương pháp: Mô tả hồi cứu bệnh nhân sơ sinh non tháng có chẩn đoán còn ống động mạch đơn thuần, đã được can thiệp bít ống động mạch bằng dụng cụ tại Trung tâm Tim mạch trẻ em Bệnh viện Nhi Trung ương, từ tháng 7 năm 2017 đến tháng 12 năm 2020. Thu thập các dữ liệu về bệnh nhân, kết quả và biến chứng ngay sau can thiệp, sau 24-72 giờ và sau 03 tháng. Kết quả: Tổng số 25 bệnh nhân đủ điều kiện nghiên cứu. Tuổi và cân nặng trung bình tại thời điểm can thiệp là 22±16.8 (2-86) ngày và 1500±500 (800–2700) gram. Phần lớn ống động mạch tuýp C theo phân loại Krichenko, đường kính ống động mạch phía ĐMP là 3.1±0.7 mm, dụng cụ phù hợp là ADO-II-AS. Có 24/25 (96%) ca đóng ống động mạch thành công. Không có biến chứng nặng xảy ra trong khi can thiệp, 03 trường hợp có hẹp ĐMP trái rất nhẹ. ALĐMP trung bình giảm ngay sau can thiệp (p < 0.05), triệu chứng suy hô hấp và suy tuần hoàn cải thiện rõ sau 24-72 giờ ( p < 0.01) Kết luận: Can thiệp đóng ống động mạch qua da là lựa chọn an toàn, hiệu quả trên trẻ đẻ non.

Article Details

Từ khóa

Bệnh còn tồn tại ống động mạch, trẻ đẻ non, can thiệp đóng ống động mạch

Các tài liệu tham khảo

1. Daniel Sidi and Eduardo M. da Cruz (2014). Transition from the Fetal to the Neonatal Circulation. Congenital heart diseases in children and infant. .
2. Hugh DA. Moss and Adams’ Heart Disease In Infants, Children, and Adolescents Including the Fetus and Young Adult.
3. Porstmann W, Wierny L, Warnke H et al. Catheter closure of patent ductus arteriosus. 62 cases treated without thoracotomy. Radiol Clin North Am 1971:9(2):203-218.
4. Schneider DJ, Moore JW. Patent Ductus Arteriosus. Circulation 2006;114(17):1873–1882. https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.105.592063
5. Francis E, Singhi AK, Lakshmivenkateshaiah S et al. Transcatheter Occlusion of Patent Ductus Arteriosus in Pre-Term Infants. JACC: Cardiovascular Interventions 2010;3(5):550–555. https://doi.org/10.1016/j.jcin.2010.01.016
6. Morville P, Douchin S, Bouvaist H et al. Transcatheter occlusion of the patent ductus arteriosus in premature infants weighing less than 1200 g. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2018;103(3):F198–F201. https://doi.org/10.1136/archdischild-2016-312582
7. Krichenko A, Benson LN, Burrows P et al. Angiographic classification of the isolated, persistently patent ductus‐arteriosus and implications for percutaneous catheter occlusion. Am J Cardiol 1989;63:877–880. https://doi.org/10.1016/0002-9149(89)90064-7
8. Pamukcu O, Tuncay A, Narin N et al. Patent Ductus Arteriosus closure in preterms less than 2 kg: Surgery versus transcatheter. International Journal of Cardiology 2018;250:110–115. https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2017.10.020
9. Backes CH, Cheatham SL, Deyo GM et al. Percutaneous Patent Ductus Arteriosus (PDA) Closure in Very Preterm Infants: Feasibility and Complications. J Am Heart Assoc 2016;5(2):e002923. https://doi.org/10.1161/JAHA.115.002923
10. Sungur M, Karakurt C, Ozbarlas N et al. Closure of patent ductus arteriosus in children, small infants, and premature babies with Amplatzer duct occluder II additional sizes: Multicenter study: PDA Closure with Amplatzer Duct Occluder II Additional Sizes. Catheter Cardiovasc Interv 2013;82(2):245–252. https://doi.org/10.1002/ccd.24905
11. Brotschi B, Hug MI, Kretschmar O et al. Incidence and predictors of cardiac catheterisation‐related arterial thrombosis in children. Heart 2015;101(12):948–953. https://doi.org/10.1136/heartjnl-2014-306713