Nuôi dưỡng sớm đường tiêu hoá cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ sau phẫu thuật vá thông liên thất tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Doãn Ngọc Ánh, Nguyễn Thị Thúy Hồng, Trịnh Ngọc Bảo, Cao Việt Tùng, Nguyễn Lý Thịnh Trường, Đặng Văn Thức, Hà Thị Hồng Giang, Nguyễn Thị Hằng

Main Article Content

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả nuôi dưỡng sớm đường tiêu hoá cải thiện tình trạng dinh dưỡng sau phẫu thuật vá thông liên thất tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng có đối chứng trên 39 bệnh nhân từ 2 – 12 tháng tuổi được vá thông liên thất đơn thuần. Bệnh nhân chia thành 2 nhóm, nhóm can thiệp: nuôi dưỡng sớm đường tiêu hoá bằng sữa thuỷ phân trong 24giờ sau phẫu thuật và nhóm chứng được nuôi dưỡng theo phác đồ thường quy (nuôi dưỡng tĩnh mạch 3 ngày đầu kết hợp nuôi dưỡng đường tiêu hoá theo truyền thống). Đánh giá hiệu quả can thiệp trên các chỉ số nhân trắc và mức năng lượng, protein tiêu thụ tại các thời điểm trước và sau phẫu thuật. Kết quả:Tỷ lệ suy dinh dưỡng  (SDD) thể nhẹ cân, thấp còi, gầy còm của nhóm can thiệp trước phẫu thuật lần lượt là 45,0%, 10,0%, 65,0% và ở nhóm chứng lần lượt là 57,9%, 21,1%, 47,4%. Năng lượng trung bình đạt được và tỷ lệ năng lượng đạt được theo khuyến nghị cao hơn ở nhóm can thiệp trong ngày thứ 2 và thứ 3 sau phẫu thuật (p<0,05). Lượng protein tiêu thụ trung bình trong 3 ngày sau phẫu thuật của nhóm can thiệp là 0,678 ± 0,208 (g/kg/ngày) cao hơn nhóm chứng (0,177 ± 0,141g/kg/ngày) (p<0,05). Tình trạng bất dung nạp ở nhóm can thiệp và nhóm chứng là không đáng kể, không có sự khác biệt giữ 2 nhóm. Kết luận: Nuôi dưỡng sớm đường tiêu hoá an toàn, giúp cải thiện tình trạng dinh dưỡng sau phẫu thuật vá thông liên thất.

Article Details

Từ khóa

Nuôi dưỡng sớm đường tiêu hoá, thông liên thất, ERAS, suy dinh dưỡng.

Các tài liệu tham khảo

1. Hill A, Nesterova E, Lomivorotov V et al. Current Evidence about Nutrition Support in Cardiac Surgery Patients—What Do We Know? Nutrients 2018;10(5):597. https://doi.org/10.3390/nu10050597
2. Mehta NM, Duggan CP. Nutritional Deficiencies During Critical Illness. Pediatric Clinics 2009;56(5):1143-1160. https://doi.org/10.1016/j.pcl.2009.06.007
3. Pathan N. Nutritional support for children during critical illness: European Society of Pediatric and Neonatal Intensive Care (ESPNIC) Metabolism, Endocrine and Nutrition section Position statement and Clinical Recommendations. Published online March 2020.
4. Early enteral nutrition therapy in congenital cardiac repair postoperatively: A randomized, controlled pilot study. Accessed September 13, 2021.
5. Nova R, Yosy DS. Association between size and type of ventricular septal defect and nutritional status in children. J Phys: Conf Ser 2019;1246:012029. https:// doi.org/10.1088/1742-6596/1246/1/012029
6. Guidelines for the Provision and Assessment of Nutrition Support Therapy in the Pediatric Critically Ill Patient: Society of Critical Care Medicine and American Society for Parenteral and Enteral Nutrition - Mehta - 2017 - Journal of Parenteral and Enteral Nutrition - Wiley Online Library. Accessed September 13, 2021.
7. Ibrahim H, Mansour M, El Gendy YG. Peptide-based formula versus standard-based polymeric formula for critically ill children: is it superior for patients’ tolerance?. Arch Med Sci 2020;16(3):592-596. https://doi.org/10.5114/aoms.2020.94157
8. Kalra R, Vohra R, Negi M et al. Feasibility of initiating early enteral nutrition after congenital heart surgery in neonates and infants. Clinical Nutrition ESPEN 2018;25:100-102. https://doi.org/10.1016/j.clnesp.2018.03.127
9. Engelman DT, Ben Ali W, Williams JB et al. Guidelines for Perioperative Care in Cardiac Surgery: Enhanced Recovery After Surgery Society Recommendations. JAMA Surgery 2019;154(8):755-766. https://doi.org/10.1001/jamasurg.2019.1153
10. Okoromah CAN, Ekure EN, Lesi FEA et al. Prevalence, profile and predictors of malnutrition in children with congenital heart defects: a case–control observational study. Archives of Disease in Childhood 2011;96(4):354-360. https://doi.org/10.1136/adc.2009.176644
11. Ibrahim H, Mansour M, El Gendy Y.G. Peptide-based formula versus standard-based polymeric formula for critically ill children: is it superior for patients’ tolerance? Arch Med Sci AMS 2020;16(3):592–596. https://doi.org/10.5114/aoms.2020.94157