Giá trị của thang điểm SNAP trong tiên lượng tử vong ở trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

Nguyễn Diệp Anh, Nguyễn Bích Hoàng, Đoàn Thị Huệ, Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Thị Thu Minh

Main Article Content

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định giá trị tiên lượng tử vong của thang điểm SNAP cho trẻ sơ sinh. Đối tượng và Phương pháp: Có 120 trẻ sơ sinh nhập viện trong vòng 24 giờ tuổi tại phòng NICU Khoa sơ sinh-Cấp cứu, Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2021 được mô tả cắt ngang có theo dõi dọc. Kết quả: Tỷ lệ tử vong trong nghiên cứu là 18,3%. Chủ yếu là sơ sinh nam; 67,5% sơ sinh dưới 12 giờ tuổi; 69,2% sơ sinh dưới 37 tuần; 62,5% sơ sinh cân nặng < 2500 gram, 57,5% sinh thường. Điểm SNAP ≥ 21 có tỷ lệ tử vong cao chiếm 83,3%. Nhóm có điểm 0-5 điểm tỷ lệ tử vong thấp chiếm 1,9%. Điểm SNAP càng cao tỷ lệ tử vong càng cao. Điểm SNAP >12 có giá trị tiên lượng tử vong với độ nhạy 77,3% và độ đặc hiệu là 94,9%. Diện tích dưới đường cong ROC là 0,922 với p<0,01. Kết luận: Điểm số SNAP >12 có độ nhạy 77,3% và độ đặc hiệu là 94,9% trong có giá trị tiên lượng tử vong. Diện tích dưới đường cong của SNAP là 0,922.

Article Details

Từ khóa

thang điểm SNAP, tử vong sơ sinh

Các tài liệu tham khảo

1. Parkash Z, Haider N, Khoso AZ et al. Frequency, causes and outcome of neonates with respiratory distress admitted to Neonatal Intensive Care Unit, National Institute of Child Health, Karachi. J Pak Med Assoc 2015;65(7):771-775.
2. Muktan D, Singh RR, Bhatta NK et al. Neonatal mortality risk assessment using SNAPPE- II score in a neonatal intensive care unit. BMC Pediatric 2019;19(1):279-284.
3. Sidhu J, Bains HS. A simple clinical score to predict outcome in hospitalized extramural neonates. International Journal of Contemporary Pediatrics 2015;22(1):97-101.
4. Omar M, Nur A, Yousuf T et al. Prevalence and Causes of Neonatal Mortality Among Neonates Admitted in Neonatal Intensive Care Unit at Sheik Hassan Yabare Referral Hospital, East Ethiopia 2019. Science Journal of Clinical Medicine 2020;9(1):11-17. https://doi.org/10.11648/j.sjcm.20200901.13.1
5. Mohkam M, Afjeii A, Payandeh P et al. A comparison of CRIB, CRIB II, SNAP, SNAP- II and SNAPPE scores for prediction of mortality in critically ill neonates", Medical Journal of the Islamic Republic of Iran 2011;24(4):193-199.
6. Maiya PP, Nagashree S, Shaik MS. Role of score for neonatal acute physiology (SNAP) in predicting neonatal mortalit. Indian J Pediatric 2011;68(9):829–834. https://doi.org/10.1007/BF02762105.
7. Nguyễn Thị Thùy Linh (2018). Nghiên cứu giá trị tiên lượng theo thang điểm SNAP và một số yếu tố liên quan đến tử vong ở trẻ sơ sinh tại khoa hồi sức cấp cứu sơ sinh bệnh viện Nhi trung ương. Luận Văn Thạc Sỹ Y Học, Trường Đại Học Y Hà Nội.
8. Đặng Thị Thu Thủy (2018).Nghiên cứu một số yếu tố liên quan và kết quả điều trị hạ natri máu ở trẻ đẻ non. Luận văn bác sĩ nội trú, Đại học Y Hà Nội.
9. Nguyễn Thị Kim Nhi, Phạm Lê An, Phùng Nguyễn Thế Nguyên (2019). Đánh giá tiên lượng tử vong tại khoa hồi sức sơ sinh bằng thang điểm snap II. Tạp chí nghiên cứu và thực hành nhi khoa. 2(4), tr. 48 - 55.
10. Nguyễn Võ Lộc (2019)/. Đặc điểm và một số yếu tố nguy cơ hạ đường máu ở trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Luận văn bác sĩ nội trú, Đại học Y Dược Thái Nguyên.