Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng suy hô hấp ở trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

Hoàng Thị Dung, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Bích Hoàng, Đoàn Thị Huệ, Trần Tiến Thịnh

Main Article Content

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng suy hô hấp ở trẻ sơ sinh.Đối tượng và phương pháp:mô tả, điều tra cắt ngang trên 96 trẻ sơ sinh có suy hô hấp tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên từ 01/08-31/10/2020.Kết quả:Suy hô hấpchủ yếu gặp ởtrẻ sơ sinh nam, 76,0% trẻ ≤1 ngày tuổi; 61,5% trẻ sơ sinh non <37 tuần;cân nặng <2500g (57,3%).Triệu chứnghay gặp: tím (90,6%); rút lõm lồng ngực (87,5%); thở nhanh (86,5%); phập phồng cánh mũi (46,9%); rối loạn đông máu (92,7%), giảm albumin máu(72,9%) và giảm glucose máu (37,5%). SHH ở nhóm trẻ sơ sinh non tháng gặp nhiều hơn, các dấu hiệu: thời điểm xuất hiện SHH,dấu hiệu tím, phập phồng cánh mũi, SpO2 <90%, hạ thân nhiệt, giảm albimin máu, giảm PH máu ở nhóm trẻ sơ sinh non tháng chiếm tỷ lệ cao hơn so với nhóm trẻ đủ tháng.Kết luận: Các dấu hiệu SHH thường gặpở trẻ sơ sinh non tháng, cân nặng thấp, xuất hiện ngay ngày đầu sau sinh.

Article Details

Từ khóa

sơ sinh, suy hô hấp.

Các tài liệu tham khảo

1. World Health Organization (2019), "Infant mortality", Global Health Observatory (GHO) data. https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/topic-details/GHO/child-mortality.
2. Nguyễn Thị Xuân Hương (2008-2010), "Tình hình bệnh tật và tử vong sơ sinh tại khoa nhi bệnh viện Trung ương Thái Nguyên trong 3 năm (2008 - 2010)", Tạp chí Khoa học và công nghệ, 89(1), tr. 200 - 205.
3. Nguyễn Thành Nam (2018), "Nghiên cứu nguyên nhân, yếu tố nguy cơ và kết quả điều trị suy hô hấp cấp ở trẻ sơ sinh tại Khoa Nhi - Bệnh viện Bạch Mai", Tạp chí Y học Quân sự, Số 325, tr. 52 - 60.
4. Trần Thị Yến Linh, Lê Thị Hảo và Cao Thị Phương Oanh (2012), "12 đánh giá hiệu quả chăm sóc trẻ sơ sinh suy hô hấp tại khoa nhi sơ sinh bệnh viện trung ương Huế", Tạp chí y học Thành phố Hồ Chí Minh, 16(4), tr. 77-73.
5. Trần Thiên Lý, Lê Mộng Thúy và Trương Thanh Hùng (2017), "Nghiên cứu tình hình và đánh giá kết quả điều trị suy hô hấp sơ sinh tại Bệnh viện sản nhi tỉnh Cà Mau năm 2015", Tạp chí Y Dược học Cần Thơ (9), tr. 146 - 155.
6. Bộ Y tế (2015), "suy hô hấp sơ sinh’’, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh thường gặp ở trẻ em, ban hành kèm theo Quyết định số 3312/QĐ-BYT ngày 07/8/2015.
7. Zhang Y.F (2020), "A clinical epidemiological investigation of neonatal acute respiratory distress syndrome in southwest Hubei, China", Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi, 22(9), pp. 942 - 94.
8. Liu J, Yang Y, Liu Y. High risk Factors of Respiratory Distress Syndrome in Term Neonates: A Retrospective Case control Study. Balkan Med J 2014;31(1):64 - 68. https://doi.org/10.5152/balkanmedj.2014.8733
9. Aynalem YA,Mekonen H, Akalu TY et al. Incidence of respiratory distress and its predictors among neonates admitted to the neonatal intensive care unit, Black Lion Specialized Hospital, Addis Ababa, Ethiopia. PLoS One 2020;15(7): e02355- 44.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0235544
10. Lamichhane A., Panthee K, Gurung S. Clinical Profile of Neonates with Respiratory Distress in a Tertiary Care Hospital", JNMA J Nepal Med Assoc 2019;57(220):412 - 415. https://doi.org/10.31729/jnma.4770.
11. Nguyễn Thị Tuyết (2018), "Kết quả điều trị suy hô hấp sơ sinh bằng thở áp lực dương liên tục qua mũi tại bệnh viện sản nhi Bắc Giang", Luận văn bác sĩ chuyên khoa II, Trường Đại học Y-Dược Thái Nguyên.