Đặc điểm lâm sàng và hình ảnh X-quang ngực của viêm tiểu phế quản ở trẻ em

Đoàn Duy Khánh, Trần Phan Ninh, Trần Minh Điển

Main Article Content

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, hình ảnh X-quang lồng ngực của viêm tiểu phế quản ở trẻ em và mối liên quan của nó với các thể bệnh. Đối tượng và phương pháp: Bệnh nhi viêm tiểu phế quản cấp (VTPQ cấp) vào điều trị nội trú tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ 01/7/2020 đến 31/12/2020. Chẩn đoán, mức độ nặng của VTPQ cấp theo tiêu chuẩn của hướng dẫn về VTPQ của Úc năm 2019 [1]. Hình ảnh tổn thương trên phim X quang ngực thẳng được xác định: dày thành phế quản, ứ khí, xẹp phổi… dựa vào kết quả đọc do bác sỹ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh. Phân tích các hình ảnh tổn thương phổi trên phim X-quang với các mức độ bệnh nặng của VTPQ. Kết quả: Nghiên cứu có 143 trẻ mắc VTPQ cấp. Mức độ bệnh nhẹ và trung bình là 65,7%, mức độ nặng chiếm 34,3%. Hình ảnh X-quang ngực gặp 100% có dày thành phế quản, hình ảnh ứ khí (81.8 %) với các mức độ khác nhau. Khả năng mắc bệnh nặng của nhóm ứ khí nhiều cao hơn nhóm không có ứ khí hoặc ứ khí ít (OR: 2.24; 95%CI:1.053- 4.751). Hình ảnh xẹp phổi rất hiếm gặp theo ghi nhận (4.2%), nhưng lại ghi nhận hoàn toàn ở thể VTPQ cấp nặng. Kết luận: Các hình ảnh ứ khí nhiều và xẹp phổi có liên quan đến mức độ nặng của bệnh ở trẻ mắc VTPQ cấp.

Article Details

Từ khóa

Viêm tiểu phế quản cấp, hình ảnh tổn thương X quang phổi

Các tài liệu tham khảo

1. O’Brien S, Borland ML, Cotterell E et al. Australasian bronchiolitis guideline. J Paediatr Child Health 2019;5(1):42-53. https://doi.org/10.1111/jpc.14104
2. Trần Quỵ và Nguyễn Tiến Dũng (1990). Đặc điểm lâm sàng và tác dụng của hút dịch phế quản trong điều trị VTPQ cấp có biến chứng tắc nghẽn phế quản ở trẻ em, Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học bệnh viện Bạch Mai, 211-218.
3. Nguyễn Thị Diệu Thúy (2015). Bài giảng Viêm tiểu phế quản, Bộ môn Nhi Trường Đại học Y Hà Nội .
4. Hồ Chí Thanh (2002).Đặc điểm VTPQ do virus hợp bào hô hấp ở trẻ em từ 2 tháng đến 2 tuổi tại khoa hô hấp bệnh viện Nhi Đồng I, Luận văn thạc sỹ y học, Trường Đại học Y dược TP.HCM .
5. Phạm Thị Minh Hồng (2004). Yếu tố tiên lượng trong viêm tiểu phế quản trẻ em, Y học Tp Hồ Chí Minh, 8(phụ bản của số 1),123-131.
6. Nguyễn Tiến Dũng và Vũ Thị Là (2007). Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng viêm tiểu phế quản cấp ở trẻ em, Tạp chí Y học Việt Nam, 336 (1), 11-17.
7. Shaw ON, Bell LM, Sherman NH. Outpatient assessment of infants with bronchiolitis. Am J Dis Child 1991;145(2):151–155. https://doi.org/ 10.1001/archpedi.1991.02160020041012