Cập nhật hội chứng đáp ứng siêu viêm ở trẻ em phối hợp với nhiễm covid-19

Đào Minh Tuấn

Main Article Content

Tóm tắt

Đại dịch COVID-19 ban đầu chỉ gây ra bệnh nhẹ đối với trẻ em, hơn nữa tỷ lệ mắc COVID-19 ở trẻ em cũng rất thấp. Tuy nhiên gần đây, nhất là sau khi xuất hiện những biến thể mới của virus COVID-19, số lượng trẻ em nhiễm virus này có xu hướng tăng lên. Điều quan tâm hơn là biểu hiện phản ứng siêu viêm của trẻ cũng mạnh và đa dạng, phức tạp hơn tổn thương ở phổi cũng nặng và tiên lượng xấu hơn.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Chandrika SB, Latika G, Balasubramanian S et al. Hyperinflammtory syndrome in children associated with COVID-19: Need for awarences. Indian Pediatr 2020;57(10):929-935. https://doi.org/10.1007/s13312-020-1997-1.
2. Tristan R, Oscar N, Chui YL et al. Paediatric inflammatory multisystem syndrome: Temporally associated with SARS-CoV-2 (PIMS-TS): Cardiac features, management and short-term outcomes at a UK Tertiary Paediatric Hospital. Pediatr Cardiol 2020;41(7):1391-1401. https://doi.org/10.1007/s00246-020-02391-2.
3. Elizabeth W, Alasdair B, Julia K et al. Clinical characteristics of 58 children with a pediatric inflammatory multisystem syndrome temporally associated with SARS-CoV-2. JAMA 2020;324(3):259-269. https://doi.org/10.1001/jama.2020.10369.
4. Levi H, Ruben VP, Filomeen H. Multisystem inflammatory syndrome in children to COVID-19: a systematic review. Eur J Pediatr 2021 Feb 18:1–16. https://doi.org/10.1007/s00431-021-03993-5
5. Christian AR, Ann C, Grace M et al. Quantitative SARS-CoV-2 serology in children with multisystem inflammatory sysdrome (MIS-C). Pediatrics 2020, 146 (6) e2020018242. https://doi.org/10.1542/peds.2020-018242.