YẾU TỐ LIÊN QUAN TRẺ MẮC HO GÀ NHẬP CẤP CỨU TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 NĂM 2018

Pham Thai Son, Tran Ngoc Xuan, Pham Thi Thuy Dung, Nguyen Kim Thuy, Mai Thi Hoai Thanh, Tran Nguyen Minh Thu, Nguyen Xuan Thuy Quynh, Nguyen Hoang Phuong Anh

Main Article Content

Tóm tắt

Mục đích: Vào năm 2018, số trường hợp ho gà ở Việt Nam tăng đáng kể, thực tế, các bệnh viện Nhi phía Nam đã báo cáo nhiều trường hợp ho gà diễn tiến nặng cần nhập cấp cứu. Nghiên cứu này nhằm mục tiêu xác định những yếu tố liên quan đến ho gà nhập cấp cứu.


Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang mô tả hồi cứu về trẻ mắc ho gà, được xác định bằng xét nghiệm PCR dịch mũi hầu, được thực hiện trong 12 tháng (1/2018-12/2018) tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Các yếu tố khảo sát bao gồm các đặc điểm dịch tễ học, triệu chứng lâm sàng và các xét nghiệm liên quan. Mô hình hồi quy logistic được sử dụng để tìm các yếu tố liên quan đến trẻ mắc ho gà nhập cấp cứu.


Kết quả: Tổng số 139 bệnh nhân mắc ho gà, từ 17 ngày tuổi đến 15 tháng tuổi, đã được đưa vào nghiên cứu. Có 15,8% trường hợp là ho gà nhập cấp cứu. Ho gà nhập cấp cứu có thời gian nằm viện kéo dài (16,5 so với 7 ngày) và suy hô hấp phải hỗ trợ bằng oxy liệu pháp kéo dài (12 so với 2 ngày) so nhóm không nhập cấp cứu. Sinh non (OR 7,1; KTC 95%: 1,5-34,3; p 0,015), cơn ngưng thở (OR14,5; KTC 95%:2,5-83,6; p 0,003), tăng bạch cầu máu trên 30×103/µL(OR 10,6; KTC 95%: 2,1-53,8; p 0,005), hình ảnh biến chứng trên X-quang ngực(OR 8,7; KTC 95%: 1,8-42,2; p 0,007) có liên quan đến ho gà cần nhập cấp cứu.


Kết luận:Tỷ lệ bệnh nhân ho gà nhập cấp cứu là 15,8%, đây là nhóm trẻ bệnh nặng, phải hỗ trợ hô hấp và điều trị kéo dài. Các yếu tố: sinh non, cơn ngưng thở, bạch cầu máu tăng và có hình ảnh biến chứng trên X-quang phổi có liên quan đến ho gà nhập cấp cứu và cần theo dõi chặt chẽ trẻ ho gà có các yếu tố này.

Article Details

Từ khóa

B. pertussis, ho gà, trẻ em, nhập cấp cứu

Các tài liệu tham khảo

1. WHO. Pertussis vaccines: WHO position paper, August 2015-Recommendations. Vaccine 2016;34(12):1423-1425. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2015.10.136.
2. McNamara LA, Skoff T, Faulkner A et al. Reduced severity of pertussis in persons with age-appropriate pertussis vaccination—United States, 2010–2012. Clinical Infectious Diseases 2017;65(5):811-818. https://doi.org/10.1093/cid/cix421.
3. Berti E, Chiappini E, Orlandini E et al. Pertussis is still common in a highly vaccinated infant population. Acta Paediatrica 2014;103(8):846-849. https://doi.org/10.1111/apa.12655.
4. O'Brien JA, Caro JJ. Hospitalization for pertussis: profiles and case costs by age. BMC infectious diseases 2005;5:57-57.
5. Mbayei SA, Faulkner A, Miner C et al. Severe Pertussis Infections in the United States, 2011–2015. Clinical Infectious Diseases 2019;69(2):218-226. https://doi.org/10.1093/cid/ciy889.
6. Van der Maas NAT, Sanders EAM, Versteegh FGA et al. Pertussis hospitalizations among term and preterm infants: clinical course and vaccine effectiveness. BMC Infectious Diseases 2019;19(1):919.
7. Gaayeb L, Pinçon C, Cames C et al. Immune response to Bordetella pertussis is associated with season and undernutrition in Senegalese children. Vaccine 2014;32(27):3431-3437. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2014.03.086.
8. Chuk L,n Lambert SB, May ML et al. Pertussis in infants: how to protect the vulnerable? Communicable diseases intelligence quarterly report 2008;32(4):449.
9. Barlow RS, Reynolds LE, Cieslak PR et al. Vaccinated children and adolescents with pertussis infections experience reduced illness severity and duration, Oregon, 2010–2012. Clinical infectious diseases 2014;58(11):1523-1529. https://doi.org/10.1093/cid/ciu156.
10. Chang IF, Lee PI, Lu CY et al. Resurgence of pertussis in Taiwan during 2009–2015 and its impact on infants. Journal of Microbiology, Immunology and Infection 2019;52(4):542-548. https://doi.org/10.1016/j.jmii.2019.06.002.
11. Chong CY, Yung CF, Tan NW et al. Risk factors of ICU or high dependency requirements amongst hospitalized pediatric pertussis cases: A 10 year retrospective series, Singapore. Vaccine 2017;35(47):6422-6428. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2017.09.085.
12. Winter K, Zipprich J, Harriman K et al. Risk factors associated with infant deaths from pertussis: a case-control study. Clinical infectious diseases 2015;61(7):1099-1106. https://doi.org/10.1093/cid/civ472.
13. Marshall H, Clarke M, Rasiah K et al. Predictors of disease severity in children hospitalized for pertussis during an epidemic. The Pediatric infectious disease journal 2015;34(4):339-345. https://doi.org/10.1097/INF.0000000000000577.
14. Park HJ, Kim SJ, Song R et al. A 6-year Prospective, Observational, Multi-Center Post-Marketing Surveillance of the Safety of Tetanus Toxoid, Reduced Diphtheria Toxoid, and Acellular Pertussis (Tdap) Vaccine in Korea. Journal of Korean Medical Science 2019;34(12):e105. https://doi.org/10.3346/jkms.2019.34.e105
15. Korppi M, Hiltunen J. Pertussis is common in nonvaccinated infants hospitalized for respiratory syncytial virus infection. Pediatr Infect Dis J 2007; 26(4):316-318. https://doi.org/10.1097/01.inf.0000258690.06349.91.
16. Namachivayam P, Shimizu K, Butt K. Pertussis: severe clinical presentation in pediatric intensive care and its relation to outcome. Pediatric Critical Care Medicine 2007;8(3):207-211. https://doi.org/10.1097/01.PCC.0000265499.50592.37.
17. Mikelova L, Halperin SA, Scheifele D et al. Members of the Immunization Monitoring Program, Active (IMPACT). Predictors of death in infants hospitalized with pertussis: a case-control study of 16 pertussis deaths in Canada. J Pediatr 2003;143(5):576-581. https://doi.org/10.1067/S0022-3476(03)00365-2.
18. Pierce C, Klein N, Peters M. Is leukocytosis a predictor of mortality in severe pertussis infection? Intensive care medicine 2000;26(10):1512-1514.