ĐẶC ĐIỂM CỦA DỊ VẬT ĐƯỜNG THỞ Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

Le Thanh Chuong, Dao Minh Tuan, Nguyen Thi Thu Nga, Tran Thu Huyen, Nguyen Ngoc Van, Ngo Thi Loan, Vu Ngoc Thanh, Dang Thi Kim Thanh, Nguyen Minh Phuong

Main Article Content

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng và X-quang ngực của trẻ bị dị vật đường thở và nhận xét vị trí trong đường thở và bản chất của dị vật.


Phương pháp: Nghiên cứu mô tả hồi cứu được tiến hành trên 77 trẻ điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương được nội soi phế quản có dị vật đường thở từ tháng 6/2017 – 6/2019.


Kết quả: 77 trẻ bị dị vật đường thở trong 2 năm, trẻ nam chiếm 75,3%, trẻ dưới 3 tuổi  chiếm 71,4%. Tiền sử tiếp xúc dị vật và hội chứng xâm nhập gặp ở đa số trẻ (84,4% và 79,2%), khó thở và suy hô hấp chiếm 33,8% trẻ nhập viện, 44,1 % có giảm thông một bên phổi. X-quang phổi: cản quang 15,6%, ứ khí 15,6%, xẹp phổi 37,7%. Biến chứng viêm phổi thường gặp nhất (44,1%). Vị trí dị vật: thanh quản 6,5%, khí quản 22,1%, phế quản 71,4%. Di vật có bản chất thực vật chiếm đa số (70,1%).


Kết luận:Dị vật đường thở hay gặp ở trẻ nam, dưới 3 tuổi, đa số khai thác được tiền sử tiếp xúc dị vật và hội chứng xâm nhập, triệu chứng hay gặp khi nhập viện là khó thở và suy hô hấp, biến chứng viêm phổi chiếm tỷ lệ cao. Dấu hiệu X-quang gợi ý là xẹp phổi, ứ khí và cản quang. Dị vật thường nằm ở phế quản và có bản chất thực vật.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Otolaryngology (2009), Vietnam Education Publishing House: p. 135 - 142. (in Vietnamese)
2. Yetim TD, Bayarogulları H, Arica V et al. Foreign body aspiration in children; Analysis of 42 cases. Journal of Pulmonary & Respiratory Medicine 2012, 02(03). https://doi.org/ 10.4172/2161-105X.1000121
3. Panda SS, Bajpai M, Singh A et al. Foreign body in the bronchus in children: 22 years experience in a tertiary care paediatric centre. Afr J Paediatr Surg 2014 ;11(3):252-255. https://doi.org/10.4103/0189-6725.137336.
4. Hasdiraz L, Oguzkaya F, Bilgin M et al. Complications of bronchoscopy for foreign body removal: experience in 1035 cases. Ann Saudi Med 2006;26(4):283-287. https://doi.org/10.5144/0256-4947.2006.283.
5. Foltran F, Ballali S, Passali FM et al. Foreign bodies in the airways: A meta-analysis o fpublished papers. Int.J.Pediatr.Otorhinolaryngol 2012;76S:S12–S19. https;//doi.org/10.1016/j.ijporl.2012.02.004