Một số phân loại và thang điểm đánh giá mức độ nặng Viêm phổi cộng đồng ở trẻ em

Le Thi Hoa, Bui Thi Dung, Nguyen Trung Viet, Than Huu Tiep

Main Article Content

Tóm tắt

Viêm phổi là bệnh thường gặp và gây tử vong cao nhất ở trẻ em. Phân loại mức độ nặng của viêm phổi giúp đưa ra quyết định điều trị tại nhà hay nhập viện rất quan trọng với các bác sĩ lâm sàng. Có nhiều phân loại và thang điểm đánh giá mức độ nặng viêm phổi cộng đồng ở trẻ em đã được áp dụng và nghiên cứu. Mỗi phân loại, thang điểm có ưu điểm, nhược điểm và khả năng ứng dụng khác nhau. Phân loại của Tổ chức Y tế thế giới 2014 chỉ dựa vào các biểu hiện lâm sàng nên có thể áp dụng rộng rãi tại các tuyến y tế cơ sở, các cơ sở khám chữa bệnh ban đầu. Tại các tuyến có trang thiết bị tốt hơn có thể áp dụng phân loại của Hiệp hội Các bệnh truyền nhiễm Nhật Bản hoặc Hiệp hội Lồng ngực Anh. Thang điểm PRESS, PIRO cải tiến có thể áp dụng vào các nghiên cứu.

Article Details

Từ khóa

trẻ em, viêm phổi, phân loại, thang điểm

Các tài liệu tham khảo

1. UNICEF Data. One is too many: Ending child deaths from pneumonia and diarrhoea. Unicef 2016.
2. Samuel NU, Adaeze CA. Prognostic scores and biomarkers for pediatric community-acquired pneumonia: how far have we come?. Pediatric Health Med Ther 2017;8:9-18. https://doi.org/10.2147/PHMT.S126001
3. Williams DJ, Zhu Y, Grijalva CG et al. Predicting severe pneumonia outcomes in children. Pediatrics 2016;138(4):e201461019. https://doi.org/10.1542/peds.2016-1019.
4. World Heath Organiaztion. Revised WHO classification and treatment of childhood pneumonia at health facilities: evidence summaries. WHO 2014
5. Harris M, Clark J, Coote N et al. British Thoracic Society guidelines for the management of community acquired pneumonia in children. Thorax 2011; 66 Suppl 2:ii1-23. https://doi.org/10.1136/thoraxjnl-2011-200598.
6. WHO. Pocket book of Hospital care for children: Guidelines for the management of common childhood illnesses, 2nd ed. World Health Organization 2013.
7. Uehara S, Sunakawa K, Eguchi H et al. Japanese Guidelines for the Management of Respiratory Infectious Diseases in Children 2007 with focus pneumonia. Pediatrics Int 2011;53(2):264-276. https://doi.org/10.1111/j.1442-200x.2010.03316.x.
8. Miyaji Y, Sugai K, Nozawa A et al. Pediatric Respiratory Severity Score (PRESS) for Respiratory Tract Infections in Children. AustinVirol and Retrovirology 2015;2(1):1009.
9. Dolores L, Soraya A, Claudia Z et al. Application of prognostic scale to estimate the mortality of children hospitalized with community-acquired Pneumonia. Pediatr Infect Dis J 2016;35(4):369-373. https://doi.org/10.1097/INF.0000000000001018.